نوروز مبارک

نوروز مبارک

نوروز مبارک

با شروع بهار همه چیز رنگ و بویی تازه به خود می‌گیرد
این افسانه‌ زیبا و ماندگار همیشه در خاطره‌ا خواهد ماند
که هر شخص احساس می‌کند که نخستین روز از بهار مشابه اولین روز آفرینش است


آغاز بهار و زنده شدن زمین مبارک باد.

گروه وب سازان خزر